Formpipe får tilläggsorder avseende ECM-produkten W3D3 från en svensk kommun. Det totala ordervärdet uppgår till 3,7 Mkr.

– Att våra befintliga kunder fortsätter att investera i våra produkter och lösningar är ett kvitto på att vi gör rätt prioriteringar när vi utvecklar och breddar vårt e-förvaltningserbjudande. Vi har byggt upp en stor trovärdighet inom offentlig sektor genom långsiktiga engagemang och förståelse för våra kunders verksamhet och behov, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 2,2 Mkr att intäktsföras under fjärde kvartalet 2014, underhållsintäkterna periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 8 december 2014.