Nacka kommun meddelar, genom ett tilldelningsbeslut, att man avser teckna avtal med Formpipe gällande ECM-produkten Platina. Affärsvärdet för Formpipe gällande licens- och underhållsintäkter uppgår till 2,8 Mkr över en fyraårsperiod.

Det totala avtalsvärdet uppgår till 6,4 Mkr, vilket inkluderar införandeprojektet av Platina som till stora delar kommer att hanteras av Formpipes licensierade partner Agio.

– Vi är stolta över att ytterligare en större svensk kommun väljer Formpipe. När offentlig sektor investerar i våra produkter och lösningar rör det sig alltid om långsiktiga engagemang. Genom att vi erbjuder marknadens mest kompletta erbjudande för e-förvaltning är det vanligt att våra kunder utökar sin investering även efter den initiala affären, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Nacka beskriver i upphandlingsunderlaget att man sökte en strategisk partner som har en framtidssäker, plattformsoberoende standardprodukt. Kommunen sökte ett ärende- & dokumenthanteringssystem med nämndhantering samt möjlighet att göra anpassningar utifrån roller och processer.

Tilldelningsbeslutet ger avtalet till Formpipe och i enlighet med lagen om offentlig upphandling följer nu en avtalsspärr om 10 dagar innan avtal kan tecknas. Under denna period kan andra leverantörer ansöka om överprövning hos förvaltningsdomstolen.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


 Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 4 december 2014.