Den 13 juni 2014 meddelade Stockholms stad, genom ett tilldelningsbeslut, att man avser teckna avtal med Formpipe gällande ett gemensamt systemstöd för ärende- och dokumenthantering.  Därpå följde, i enlighet med lagen om offentlig upphandling, en avtalsspärr om 10 dagar under vilken andra leverantörer kunde ansöka om överprövning hos förvaltningsdomstolen. Detta framgick av ett pressmeddelande från Formpipe.

En leverantör har nu ansökt om överprövning av Stockholms stads upphandling och avtalsspärren förlängs därmed tills förvaltningsdomstolen har avgjort målet.

– Vi har tagit del av ansökan om överprövning och Formpipes bedömning är att det inte finns någon grund för domstolen att överpröva stadens beslut, men att avtalsskrivandet kommer att försenas med 2-3 månader, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 24 juni 2014.