Till följd av förvärvet av GXP Limited, där köpeskillingen delvis erlagts i nyemitterade aktier, har antalet aktier och röster i Bolaget ökat med 1 208 814 stycken och aktiekapitalet har ökat med 120 881,40 kronor.

Antalet aktier och röster i Bolaget uppgår efter ökningen till 50 143 402 stycken. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 5 014 340,20 kronor.

 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________
Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 31 juli 2014.