Valberedningens förslag till årsstämman den 25 april 2014 är att besluta om omval av styrelseledamöterna Bo Nordlander, Staffan Torstensson, Jack Spira och Kristina Lindgren samt nyval av Charlotte Hansson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Bo Nordlander. Förslaget innebär att antalet styrelseledamöter ökar från tidigare fyra till fem.

Charlotte Hansson är vid sidan av egen konsultverksamhet styrelseledamot i det publika B&B Tools AB, Orio AB samt Deltaco AB.  Charlotte har en gedigen erfarenhet av ledande befattningar inom branscherna Transport/Logistik och Life Science/Biotech.

Valberedningen har bestått av ordförande Björn Franzon, representerandes Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige, Johan Strandberg representerandes SEB Fonder, Erik Hermansson representerandes Humle Småbolagsfond och styrelsens ordförande Bo Nordlander.

Valberedningens fullständiga förslag inklusive förslag rörande arvoden och val av revisor presenteras i samband med kallelsen till årsstämman och kommer därefter finnas tillgängligt på bolagets hemsida.

För ytterligare information, kontakta:
Bo Nordlander, styrelsens ordförande, 076-546 63 10