Formpipe får order från ett amerikanskt Life Science-bolag, det totala ordervärdet uppgår till cirka 1 Mkr över en treårsperiod.

– Vi fortsätter arbetet med att stärka vår närvaro i USA och kännedomen om våra produkter och erbjudanden för Life Science-marknaden sprider sig. Vi är mycket glada över att ännu en kund på denna marknad valt Formpipe och ser ytterligare ett antal affärsmöjligheter framöver, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Kontraktet skrivs med ett ledande globalt företag inom området förbättrad fertilitet, med huvudkontor i USA. Ordern gäller för produkten X-train för att hantera dokumentation av fortlöpande utbildning som det ställs krav på inom Life Science-branschen, för att bibehålla hög kvalitet. Med X-train kommer företaget att snabbt kunna rulla ut nya utbildningar och enkelt upprätthålla en global, kontrollerad miljö för kvalitetsarbetet.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,4 Mkr att intäktsföras under tredje kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

Produksviten (X-docs™, X-train™ and X-forms™) ger tillsammans med Microsoft SharePoint en färdig plattform för att hantera kvalitetsdokumentation och kvalitetsprocesser – en plattform som svarar upp mot de höga krav och standarder gällande regelefterlevnad som finns inom Life Science-branschen. Produktsviten riktar sig mot mindre och mellanstora bolag.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 10 september 2015.