Formpipe får order gällande en Enterprise Compliance Platform från ett amerikanskt life science-bolag för att effektivisera och underlätta deras kvalitets- och produktdokumentation. Det totala ordervärdet uppgår till 1,2 Mkr över en treårsperiod.

– Det är mycket glädjande att ytterligare ett bolag väljer våra produkter för sin kvalitetshantering. Det är särskilt betydelsefullt att affären gjordes från vårt USA-kontor. För att öka bolagets tillväxt och närvaro på den amerikanska life science-marknaden, som är den största i världen, har vi nyligen etablerat ett bolag i USA och tillsatt sälj- och marknadsresurser och vi ser nu att intresset för våra produkter ökar, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Produksviten (X-docs™, X-train™ and X-forms™) ger tillsammans med Microsoft SharePoint en färdig plattform för att hantera kvalitetsdokumentation och kvalitetsprocesser – en plattform som svarar upp mot de höga krav och standarder gällande regelefterlevnad som finns inom Life Science-branschen. Produktsviten riktar sig mot mindre och mellanstora bolag.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 16 juni 2015.