Formpipe får order från Kriminalvården avseende ECM-produkten Platina. Det totala ordervärdet uppgår till 3,3 Mkr.

– Det är mycket glädjande att ytterligare en stor svensk myndighet väljer Formpipe som leverantör av sin centrala lösning för dokument- och ärendehantering. Vi bedömer detta som en instegsaffär med potential att växa i takt med Kriminalvårdens transformering från pappersbaserad informationshantering till elektronisk, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Ordern avser ett initialt införandeprojekt samt licens- och underhållsintäkter, varav licensintäkten om 0,6 Mkr kommer att intäktsföras under tredje kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över införandeprojekt och avtalsperiod.

Fullt utbyggt kan det bli aktuellt att större delen av myndighetens medarbetare kommer att använda systemet, enligt upphandlingsunderlaget från Kriminalvården. I svensk kriminalvård arbetar cirka 11 000 personer.

Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och frivård. Kriminalvården är organiserad i ett huvudkontor med placering i Norrköping och sex regioner från Nord till Syd.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 3 juli 2015.