Formpipe får tilläggsorder från en stor svensk myndighet gällande en modul till ECM-produkten Platina. Det totala ordervärdet uppgår till 1 Mkr.

Ordern avser tilläggsmodulen Document Converter som förenklar konvertering av dokument i myndighetens befintliga installation av ECM-produkten Platina.

– Document Converter är ett bra exempel på en tilläggsprodukt som utvecklats genom specifika kundkrav. Tack vare den utbredda användningen av våra huvudprodukter kan den vidaresäljas till andra kunder med samma behov, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Document Converter by Formpipe är en heltäckande modul för att konvertera filer från ett stort antal filformat till PDF – direkt i användargränssnitten i Formpipes ECM-produkter för effektiv e-förvaltning.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,8 Mkr att intäktsföras under första kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 31 mars 2015.