Ett engelskt läkemedelsbolag, som innehar över 50 etablerade farmaceutiska produkter, tecknar avtal med Formpipe gällande en Enterprise Compliance Platform för att effektivisera och underlätta sin kvalitets- och produktdokumentation. Det totala ordervärdet uppgår till 1,2 Mkr över en treårsperiod.

Avtalet tecknas efter genomgång av en omfattande kravspecifikation och en beredskapsbedöming där Formpipe kartlagt potentiella möjligheter och risker med att byta från ett pappersbaserat till ett elektroniskt system.

– Vi har breddat produkterbjudandet mot Life Science-branschen i och med det förvärv vi gjorde i somras. Att vi nu har en SharePoint-baserade produktsvit för compliance gör att vi kan erbjuda flera leveransmodeller (molnlösning, hosting-lösning, installation hos kund) som också riktar sig mot mindre och mellanstora bolag. Nu kan vi fullt ut matcha behoven hos bolag av varierande storlek och geografisk spridning, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Produksviten (X-docs™, X-train™ and X-forms™) ger tillsammans med Microsoft SharePoint en färdig plattform för att hantera kvalitetsdokumentation och kvalitetsprocesser – en plattform som svarar upp mot de höga krav och standarder gällande regelefterlevnad som finns inom Life Science-branschen.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,6 Mkr att intäktsföras under första kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85