Formpipe får order från ett finskt bolag, via sin partner Tabellae, gällande ECM-produkten Lasernet. Ordervärdet uppgår till cirka 1,5 Mkr över en fyraårsperiod.

Produkten gör att kunden på ett effektivt sätt kan skapa rapporter samt enhetlig design av affärsdokument, direkt från Microsoft Dynamics AX.

– Vi fortsätter arbetet med att stärka vår närvaro i Europa gällande vår input/output management-produkt och kännedomen om Lasernet sprider sig, särskilt i koppling till det snabbt växande Microsoft Dynamics AX. Vi är mycket glada över att ännu en kund på denna marknad valt Formpipe och ser ytterligare ett antal nya affärsmöjligheter framöver, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Kunden avser att införa Lasernet i de 18 länder man finns representerade i, för att hantera rapporter och distribution av affärsdokument.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,9 Mkr att intäktsföras under fjärde kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 18 november 2015.