Formpipe får order avseende en tilläggsprodukt för digital mötesadministration från en större svensk kommun. Det totala ordervärdet uppgår till 1 Mkr.

– Offentlig sektor lägger ett stort fokus att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Vår produkt för digital mötesadministration är en modul som är integrerad mot våra produkter för dokument- och ärendehantering både på den danska och den svenska marknaden. Det gör att har vi en stor kundbas som har behov av – och som visar stort intresse för produkten, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,7 Mkr att intäktsföras under sista kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 27 november 2015.