Formpipe får order avseende ECM-produkten Platina från en svensk myndighet, det totala ordervärdet uppgår till 3,1 Mkr.

– Formpipe har många nöjda referenskunder och marknadens starkaste produkterbjudande för digitalisering av offentlig förvaltning. Detta gör att vi gång på gång väljs som leverantör av ECM-produkter till offentlig sektor, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 1,9 Mkr att intäktsföras under andra kvartalet 2015, underhållsintäkterna periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 26 juni 2015.