Formpipe får tilläggsorder avseende ECM-produkten W3D3 från ett svenskt universitet. Det totala ordervärdet uppgår till 1,1 Mkr.

Ordern gäller för utökat antal licenser för W3D3 samt för Meetings by Formpipe, en app för digital möteshantering med automatiserad hantering av kallelser och mötesdokumentation till läsplattor.

– Drygt hälften av Sveriges universitet och högskolor använder Formpipes ECM-produkter vilket gör oss till den ledande leverantören inom segmentet. Våra produkter för informationshantering är ett viktigt nav i våra kunders verksamheter och våra kundrelationer sträcker sig i de flesta fall över flera år – med ytterligare investeringar i licenser och moduler som följd, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,7 Mkr att intäktsföras under andra kvartalet 2015, underhållsintäkterna periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 24 juni 2015.