Formpipe får order avseende Long-Term Archive från en svensk myndighet, det totala ordervärdet uppgår till 1,1 Mkr.

– Det blir allt mer påtagligt att myndigheter och kommuner nu börjar investera i e-arkiv. Long-Term Archive är den produkt som ligger bäst till, av de tio senaste upphandlingarna har nio affärer tillfallit Formpipe, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,7 Mkr att intäktsföras under tredje kvartalet 2015, underhållsintäkterna periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 2 juli 2015.