Anklagemyndigheden (danska Åklagarmyndigheten) väljer ECM-produkten Platina från Formpipe som IT-stöd för att förenkla dokument- och ärendehanteringen i anslutning till brottmålsärenden, administrativa ärenden samt överklagandeärenden.

– Platina är en etablerad ECM-produkt som används hos många svenska myndigheter, exempelvis hos Skatteverket, Länsstyrelserna, rättsväsendet och myndigheter inom totalförsvaret. Vår verksamhet i Danmark har en stor andel kunder på kommunmarknaden, men vi ser möjligheter att bredda vår närvaro även bland danska statliga myndigheter och därför är detta en strategiskt mycket viktig affär, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

– Etablering av förut okända produkter på en ny geografisk marknad möjliggörs inom offentlig sektor av starka referenser och genom att kunna erbjuda en lokalt förankrad leveransorganisation och i dessa hänseenden är vi mycket starka. Korsförsäljning av våra produkter är en viktig nyckel för en fortsatt ökning av intäkterna från offentlig sektor, fortsätter Christian Sundin.

Anklagemyndigheten har 1 100 anställda och finns i landets alla 12 polisdistrikt. Det initiala affärsvärdet uppgår till 1,5 Mkr varav cirka hälften intäktsförs under andra kvartalet 2015.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 20 maj 2015.