Formpipe får en order avseende ECM-produkten Lasernet via en partner i England. Det totala ordervärdet uppgår till 2,1 Mkr över en fyraårsperiod.

– Vår produkt för Input/output-management, Lasernet, fortsätter att vinna affärer till allt högre affärsvärden och vi fortsätter att stärka vår närvaro Europa. Som en del i arbetet med detta är det särskilt positivt att denna licensaffär kommer från vårt kontor i England. Vi etablerade försäljningsresurser i England under 2015 och ser ytterligare ett antal affärsmöjligheter framöver, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Formpipes kunder kan med Lasernet arbeta mer kostnads- och tidseffektivt genom att digitalisera och automatisera hanteringen av affärsdokument.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 1,3 Mkr att intäktsföras under andra kvartalet 2016, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 11 maj 2016.