Formpipe får order från Bluefish Pharmaceuticals gällande en molnbaserad Enterprise Compliance Platform för att effektivisera och underlätta bolagets kvalitetshanteringsprocesser. Det totala ordervärdet uppgår till 3,6 Mkr över en femårsperiod.

– Det är mycket glädjande att ytterligare ett bolag väljer våra produkter för sin kvalitetshantering. Vi ser en ökad efterfrågan på molnbaserade lösningar och för oss som leverantör är detta positivt då intäkterna ofta är till 100 procent repetitiva. Att leverera molntjänster leder till mer förutsägbara och gradvis högre intäkter och genom att kunna erbjuda leverans via molnet kan vi möta upp behoven hos bolag av varierad storlek, oavsett var de är placerade geografiskt, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Produktsviten (X-docs™, X-train™ and X-forms™) ger tillsammans med Microsoft SharePoint en färdig plattform för att hantera kvalitetsdokumentation och kvalitetsprocesser – en plattform som svarar upp mot de höga krav och standarder gällande regelefterlevnad som finns inom Life Science-branschen. Produktsviten riktar sig mot mindre och mellanstora bolag.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85OM BLUEFISH PHARMACEUTICALS
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av ca 80 produkter och växer.
www.bluefishpharma.com

OM FORMPIPE
Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.
www.formpipe.seInformationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 31 maj 2016.