Formpipe får en order avseende ECM-produkten Lasernet, det initiala ordervärdet uppgår till 1,4 Mkr över en fyraårsperiod. Affären kommer in som en molnbaserad lösning via Formpipes partner Ferranti, för en brittisk kund i energibranschen.

– Vi ser allt fler affärer med koppling mot Microsoft Dynamics AX och vi fortsätter att stärka erbjudandet. Samarbetet med Ferranti är ett bra exempel där vi kopplat samman en molnbaserad Lasernetprodukt som finns med som en modul i Ferrantis etablerade affärssystemslösning mot energibranschen, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Formpipes lösning för AX 2012 utnyttjar styrkan i både Microsoft Dynamics AX och Lasernet för att leverera funktioner för rapportdesign, distribution och arkivering.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 4 juli 2016.