Formpipe får en order avseende ECM-produkten Contentworker från en global advokatbyrå. Det totala ordervärdet uppgår till 3,3 Mkr.

Contentworker by Formpipe är en SharePoint-baserad produkt som är framtagen för att hantera dokument och ärenden hos advokatbyråer och corporate legal-avdelningar. Contentworker valdes efter en grundlig utvärdering av prestanda och funktionalitet.

– Vi fortsätter att stärka vår närvaro på området Legal och vi får allt större uppmärksamhet för vårt erbjudande till branschen. Att en global advokatbyrå väljer Contentworker som sin strategiska plattform för dokumenthantering visar att vi har en stark produkt som är redo att rullas ut i full skala också i större organisationer, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Den totala licensintäkten uppgår till 2,8 Mkr, av vilka 1,4 Mkr har erlagts och intäktsförts under utvärderingsfasen, de övriga 1,4 Mkr intäktsförs under första kvartalet 2016. Övriga intäkter periodiseras under 2016.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 1 april 2016.