Formpipe får en order avseende ECM-produkten Lasernet från ett tyskt bolag. Det totala ordervärdet uppgår till 2,4 Mkr över en fyraårsperiod.

– Vi fortsätter att stärka vår närvaro inom området input/output management och vi får allt större uppmärksamhet för produkten Lasernet, inte minst i koppling till Microsofts växande ERP-system Dynamics AX där vi ser ytterligare affärsmöjligheter framöver, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Ordern gäller en implementation som kommer att sträcka sig över ett flertal länder där kunden finns representerad. Produkten kommer att användas för att hantera design och distribution av rapporter och affärsdokument.

Formpipes lösning för AX 2012 utnyttjar styrkan i både Microsoft Dynamics AX och Lasernet för att leverera funktioner för rapportdesign, distribution och arkivering.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 1,4 Mkr att intäktsföras under första kvartalet 2016, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 4 april 2016.