Formpipe får order avseende Long-Term Archive från Linköpings och Norrköpings kommun, det totala ordervärdet uppgår till 1,4Mkr.

– Marknaden för e-arkiv har tagit fart och vi har tydligt positionerat oss som marknadsledare genom att vinna flest affärer, med mycket starka utvärderingsresultat, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Det två kommunerna gjorde avrop genom förnyad konkurrensutsättning via SKL:s ramavtal för e-arkiv. Drygt 500 organisationer från kommuner, landsting och regioner har möjlighet att avropa Long-Term Archive by Formpipe från detta ramavtal. I en undersökning genomförd av SKL[1] svarar 20 procent av dessa att de kommer att ha ett e-arkiv i drift under 2016.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

[1] Kartläggning, anslutning till nationella digitala tjänster, SKL, september 2015


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 16 maj 2016.