Idag, onsdagen den 30 mars, publicerar Formpipe Software AB sin årsredovisning för 2015 på bolagets hemsida.

Årsredovisningen finns tillgänglig som PDF-dokument för nedladdning. Den engelska versionen av årsredovisningen publiceras inom kort.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 30 mars 2016.