Den 4 januari 2016 meddelade Stockholms stad, genom ett tilldelningsbeslut, att man avser teckna avtal med Formpipe gällande ett gemensamt systemstöd för ärende- och dokumenthantering.  Därpå följde, i enlighet med lagen om offentlig upphandling, en avtalsspärr om 10 dagar under vilken andra leverantörer kunde ansöka om överprövning hos förvaltningsrätten. Detta framgick av ett pressmeddelande från Formpipe.

Avtalsspärren om 10 dagar har nu passerats och enligt förvaltningsrätten har ingen ansökan om överprövning inkommit. Därmed kommer Formpipe och Stockholms stad att teckna avtal inom kort.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 15 januari 2016.