Till följd av att innehavare av teckningsoptioner 2013/2016 i Formpipe Software AB tecknat aktier i Bolaget genom utnyttjande av sådana teckningsoptioner har antalet aktier och röster i Bolaget ökat med 1 130 206 stycken och aktiekapitalet ökat med 113 020,60 kronor.

Efter ökningen uppgår antalet aktier och röster i Bolaget till 51 273 608 stycken och Bolagets aktiekapital till 5 127 360,80 kronor.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 1 july 2016. Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.