Perioden 1 juli – 30 september 2017

 • Nettoomsättning 88,0 Mkr (83,2 Mkr)
 • Systemintäkter 56,7 Mkr (56,2 Mkr)
 • Repetitiva intäkter i procent av nettoomsättning 57 % (54 %)
 • EBITDA 22,1 Mkr; 25,1 % (19,9 Mkr; 23,9 %)
 • EBITDA-adj. 13,3 Mkr; 15,1 % (10,8 Mkr; 13,0 %)
 • EBIT 11,1 Mkr; 12,7 % (6,2 Mkr; 7,5 %)
 • Resultat efter skatt 6,5 Mkr; 7,3 % (5,6 Mkr; 6,7 %)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,12 kr (0,10 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 16,9 Mkr  (9,0 Mkr)

Perioden 1 januari – 30 september 2017

 • Nettoomsättning 279,8 Mkr (272,0 Mkr)
 • Systemintäkter 180,5 Mkr (175,3 Mkr)
 • Repetitiva intäkter i procent av nettoomsättning 52 %  (49 %)
 • EBITDA 59,9 Mkr; 21,4 % (57,8 Mkr; 21,2 %)
 • EBITDA-adj. 31,5 Mkr; 11,3 % (29,3 Mkr; 10,8 %)
 • EBIT 23,0 Mkr; 8,2 % (13,8 Mkr; 5,1 %)
 • Resultat efter skatt 14,4 Mkr; 5,1 % (11,3 Mkr; 4,2 %)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,28 kr (0,21 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 34,3 Mkr (25,3 Mkr)

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08.45 den 26 oktober 2017.