Till följd av att innehavare av teckningsoptioner 2014/2017 i Formpipe Software AB tecknat aktier i Bolaget genom utnyttjande av sådana teckningsoptioner har antalet aktier och röster i Bolaget ökat med 599 417 stycken och aktiekapitalet ökat med 59 941,70 kronor.

Efter ökningen uppgår antalet aktier och röster i Bolaget till 51 873 025 stycken och Bolagets aktiekapital till 5 187 302,50 kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Formpipe ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredag den 30 juni 2017 kl 12.00