Perioden 1 oktober – 31 december 2017

 • Nettoomsättning 110,5 Mkr (106,7 Mkr)
 • Systemintäkter 67,8 Mkr (73,0 Mkr)
 • Repetitiva intäkter i procent av nettoomsättning 46,3 % (42,5 %)
 • EBITDA 25,9 Mkr; 23,4 % (30,3 Mkr; 28,4 %)
 • EBITDA-adj. 17,4 Mkr; 15,7 % (21,6 Mkr; 20,2 %)
 • EBIT 14,7 Mkr; 13,3 % (15,8 Mkr; 14,8 %)
 • Resultat efter skatt 10,5 Mkr; 9,5 % (11,5 Mkr; 10,8 %)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,20 kr (0,22 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 60,9 Mkr  (46,9 Mkr)

Perioden 1 januari–31 december 2017

 • Nettoomsättning 390,2 Mkr (378,7 Mkr)
 • Systemintäkter 248,3 Mkr (248,2 Mkr)
 • Repetitiva intäkter i procent av nettoomsättning 50,0 %  (47,2 %)
 • EBITDA 85,8 Mkr; 22,0 % (88,0 Mkr; 23,2 %)
 • EBITDA-adj. 48,9 Mkr; 12,5 % (50,8 Mkr; 13,4 %)
 • EBIT 37,7 Mkr; 9,7 % (29,7 Mkr; 7,8 %)
 • Resultat efter skatt 24,8 Mkr; 6,4 % (22,8 Mkr; 6,0 %)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,48 kr (0,43 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 95,1 Mkr (72,2 Mkr)
 • Styrelsen föreslår utdelning om 0,50 kr per aktie (0,30 kr)

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08.45 den 14 februari 2018.