PERIODEN 1 APRIL–30 JUNI 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 101,5 Mkr (100,0 Mkr)
 • Mjukvaruintäkterna uppgick till 71,6 Mkr (66,1 Mkr)
 • Repetitiva intäkter uppgick till 60,0 Mkr (54,7 Mkr),motsvarande 59 % (55 %) av nettoomsättningen
 • EBITDA 25,0 Mkr; 24,6 % (21,5 Mkr; 21,5 %)
 • EBITDA-adj. 15,9 Mkr; 15,7 % (13,4 Mkr; 13,4 %)
 • EBIT 11,5 Mkr; 11,3 % (9,6 Mkr; 9,6 %)
 • Resultat efter skatt 8,4 Mkr; 8,3 % (7,3 Mkr; 7,3 %)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,16 kr (0,14 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,7 Mkr (20,9 Mkr)

PERIODEN 1 JANUARI–30 JUNI 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 198,3 Mkr (201,2 Mkr)
 • Mjukvaruintäkterna uppgick till 136,6 Mkr (132,3 Mkr)
 • Repetitiva intäkter uppgick till 120,0 Mkr (106,9 Mkr),motsvarande 61 % (53 %) av nettoomsättningen
 • EBITDA 48,0 Mkr; 24,2 % (46,8 Mkr; 23,3 %)
 • EBITDA-adj. 30,0 Mkr; 15,1 % (30,6 Mkr; 15,2 %)
 • EBIT 21,0 Mkr; 10,6 % (23,2 Mkr; 11,5 %)
 • Resultat efter skatt 14,7 Mkr; 7,4 % (17,2 Mkr; 8,6 %)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,28 kr (0,33 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -5,8 Mkr (40,9 Mkr)

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08.45 den 12 juli 2019.