Formpipe Softwares årsredovisning för räkenskapsåret 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.formpipe.se. Den tryckta årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på bolagets kontor.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85Denna information är sådan information som Formpipe Software AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2019 kl. 09:30.