– Tack vare Lasernet kan vi nu skriva ut våra blanketter på enkla laserskrivare, vilket eliminerar kostnader och problem som tidigare uppkommit i samband med förtryckta trycksaker.

Dessutom ger Lasernet oss möjligheten att distribuera dokument via e-post och arkivera dem elektroniskt. Vi sparar över 15.000 euro per år på kostnader för tryckning, porto & arkivering. Med en låg uppstartskostnad är Lasernet en investering som har gett oss våra pengar tillbaka många gånger om.
 
Ovanstående ord kommer från Thomas Bak Olesen, IT-chef på INVITA, en av Danmarks största Kök & Sovrumsleverantörer. INVITA säljer sina produkter genom 50 butiker i Danmark, Norge och Sverige. Det är den enorma förbättring av utbytet av information mellan företag och återförsäljare som har genererat de största förmånerna, förklarar Thomas Bak Olesen:

– När jag började det här projektet insåg jag snabbt att vårt system var både dyrt och opraktiskt. Det fanns ett antal förtryckta blanketter såsom ordning- och bekräftelsedokument vilka alla behövde produceras på tre olika språk. Vi lade ner mycket pengar på utskrift. När vi behövde ändra e blankett, till exempel för att uppdatera ett telefonnummer, var vi tvungna att kasta ut alla återstående kopior och beställa en ny laddning från printfirman. Det var ett hopplöst system, vilket gjorde att vi började leta efter en smartare lösning.

Lösningen blev Lasernet

Det smartare lösningen heter Lasernet. Olesen insåg också att, förutom att eliminera behovet av förtryckta trycksaker, Lasernet möjliggjorde automatiska e-postleveranser tillsammans med onlinegranskning. Då beslutade han att investera lite mer för att få ännu fler fördelar.

95 % printbesparingar

Så snart Lasernet hade installerats börjde arbetsgruppen att konvertera alla blanketter till ett elektroniskt format så att de kunde skrivas ut på en vanlig laserskrivare.

– Detta genererade snabbt verkliga besparingar. Vi omvandlade blanketterna en efter en när de gamla förtryckta tog slut och definierade dem i FormPipe LaserNet med rätt layout, texter, varibla fält, osv. Det var inte svårt att göra, även om vissa av våra blanketter, t ex våra orderbekräftelser, har över 20 fält.

– Inom 3-4 månader hade alla våra förtryckta blanketter, utom en, omvandlats till ett elektroniskt format så att de kunde skrivas ut på vanligt papper. Det sparade oss mycket tid och pengar. Systemet gav oss även möjligheten att skriva ut på båda sidorna av ett papper på samma gång. Det enda undantaget var fakturan, eftersom det innehåller en perforerad giroform.