Problem

För administration kring logistiken av inkommande order från internet hade NetOnNet tidigare en mindre effektiv ordning där fraktsedlar och följesedlar printades i olika omgångar. På manuell väg behövde man sedan para ihop dessa, som inte alltid skrevs ut i samma ordning, för att kunna skicka iväg paketet med den beställda produkten. Man hade dessutom en begränsad möjlighet att påverka den grafiska layouten på den information om beställningen som printades på frakt- och följesedlar. Detsamma gällde den orderinformation som skickades ut till kunden via e-post. Emellanåt behövde man göra justeringar i den information som skickades ut och då var proceduren att uppdatera mallarna både tidskrävande och besvärlig.

Lösning

När NetOnNet gjorde ett byte av affärssystem till Jeeves sökte man samtidigt efter en möjlighet att effektivisera administrationen kring internetbeställningarna.
– Det var leverantören av affärssystemet som tipsade om Lasernet eftersom de funktioner som fanns i Jeeves för utskrifter inte var tillfredsställande för NetOnNet:s behov, säger Björn Larsson.

Resultat

När en internetbeställning kommer in idag skickas data från affärssystemet Jeeves och från de uppgifter kunden valt gällande produkt och leveranssätt, till Lasernet. Kunden får ett mail med ordernummer, valda produkter, leveranssätt och villkor för öppet köp etc. Logistikpersonalen får en samlad leverans- och följesedel för att snabbt kunna leverera produkten till kunden.
– Med hundratusentals beställningar per år betyder den här typen av effektiviseringar väldigt mycket, fortsätter Björn.Genom att det finns vissa skillnader i vilken information som ska distribueras gör den enkla hanteringen av mallar arbetet effektivare.
– Olika texter skrivs ut i vissa fall beroende på vilka produkter som beställs. Vi har även olika mallar för olika transportörer på grund av skillnader i etiketter. Förutom tiden vi sparar in ger Lasernet oss en enhetlig layout i vår kommunikation, både på själva paketet som når kunden och i orderbekräftelsen via mail, det är proffsigt, säger Björn Larsson.

Det är Formipes partner OptoSweden som står som tjänsteleverantör av Lasernet till NetOnNet.