"Vi skickar upp till 70 000 fakturor per år till våra kunder, och med Lasernet kan vi konvertera var och en av dem till ett elektroniskt format, så att de kan skickas till mottagarna med kundernas val av e-post eller fax utöver XML – allt utan operatörens ingripande."

“Bara genom att byta 20 % av våra fakturor till e-postleverans har vi sparat flera tusen euro inom loppet av ett par månader och vi räknar med en betydande avkastning på investeringen inom ett år.”

Dessa är ord av Morten Hald Nielsen, IT-chef för PC-WARE, den största leverantören av mjukvara, IT-litteratur och IT-kurser i de nordiska länderna. PC-WARE har cirka 30 000 kunder och av dem har endast ett fåtal valt att ta emot dokument, som fakturor direkt i sitt ekonomiska förvaltningssystem, t.ex. i EDIFACT-eller XML-format. Så fram till nu har dessa typer av dokument skrivits ut från PC KRAM Navision Attain system på förtryckta formulär och sedan skickas med post.

“Men det är för dyrt och för långsamt. Det fanns en risk för att månadsslutets fakturor tas emot för sent för de följande månadernas betalningskörning, vilket innebar att vi tvingades till förlängning av kreditvillkor.” säger Nielsen.

“Dessutom kostar det minst 2 euro i papper, porto och manuell hantering för att skicka en faktura, och med våra stora volymer uppgår kostnaderna till 140 000 euro per år. När vi räknat ut hur mycket det kostade oss i utökad kredit plus expeditionsavgifter blev vi väldigt motiverade att hitta ett alternativ.” säger Morten Hald Nielsen.