Med 250 000 ärenden lagrade i en utdaterad Lotus Notes-lösning såg Kommunikationsmyndigheten PTS (Post -och Telestyrelsen) att det fanns behov av en ny lösning för diarieföring och dokument- och ärendehantering på myndigheten.

Dessutom ville man etablera e-tjänster för automatiserad och förenklad tillståndsgivning för att öka tillgängligheten och effektivisera handläggningsprocessen. De identifierade behoven fanns inom ramen för regeringens uppdrag avseende e-förvaltning; öka användbarheten och tillgängligheten till PTS tjänster, effektivisera ärendehanteringen, effektivisera den interna administrationen och ge medarbetarna ett bra verksamhetsstöd.

År 2004 började införandet av ett nytt system för diarieföring på PTS och man valde att använda dokument- och ärendehanteringsprodukten Platina by Formpipe. Fördelar man såg med Platina var möjligheten att använda produkten som plattform för utveckling av e-tjänster och att det fanns mycket goda integrationsmöjligheter mot andra system. Dessutom såg man möjlighterna att utveckla och införa generell dokument- och ärendehantering på myndigheten.