CAPA – Corrective and Preventive Action (åtgärdande och förebyggande handling) är en viktig del av det övergripande kvalitethanteringssystemet

Ett väl fungerande CAPA-system förebygger problem och förbättrar produkt- och processkvalitet som i sin tur leder till ökad kundnöjdhet och konkurrenskraft.

Fullständig transparens i kvalitetsarbetet

Platina QMS CAPA möjliggör en flexibel hantering av aktiviteter relaterade till kvalitets- och förändringsarbete. För att garantera att de åtgärdande och förebyggande handlingarna är effektiva, utreds systematiskt felfrekvenser. Från initiering till validering och godkännande, bidrar Platina QMS till att dokumentera samtliga steg, förändringar, tester, analyser, etc. Med detta skapas en fullständig transparens i kvalitetsarbetet. Det möjliggör samtidigt för samtliga medarbetare att aktivt delta i kvalitetsarbetet via fördefinierade formulär som startar en CAPA-process.