Platina QMS är utvecklad enligt Formpipes strikta krav för att stödja fullständig validering av programvaran i enlighet med gällande amerikanska och europeiska GMP standarder för läkemedel och Life Science-tillverkning.

Systemet stöder bland annat validerad användning av elektroniska signaturer i enlighet med FDA Title 21 CFR Part11 och EU bilaga 11. Naturligtvis ger Platina QMS fullständig audit trail för alla objekt isystemet ochelektroniska signaturersomkan kopplas tillspecifika uppgifter, dokumentoch händelser.

Väl beprövad plattform för effektiv kvalitetsledning

Platina QMS är en avancerad vertikal applikation som utvecklats på den etablerade plattformen Platina. Platina används av tiotusentals dagliga användare, bland dem bolag inom Life Science-industrin, svenska landsting och statliga myndigheter. Plattformen är baserad på den väl beprövade Microsoft-tekniken, inklusive ASP.Net, Microsoft IIS och Microsoft SQL Server. Systemet levereras med fördefinierade moduler för dokument- och ärendehantering och arkivering, samt en kraftfull processmotor och avancerade verktyg för rapportering. Med Platina som plattform, stöder och erbjuder Platina QMS arbetsflöden, processer, mallar och rapporteringsverktyg specifika för Life Science-industrin.

Användare av plattformen Platina uppskattar fördelarna av kontroll och spårbarhet i kombination med en skalbar och kostnadseffektiv affärslösning. Kombinationen av säker dokumenthantering, automatiserade arbetsflöden, utbildning, förankring samt färdiga rapporter, och en kraftfull processmotor gör Platina QMS till ett konkurrenskraftigt val för regulatorisk, säker och effektiv kvalitetsledning.