Har du missat ett tidigare webbinar?
Eller vill du titta på ett igen?

Här hittar du alla våra senaste webbinar i inspelat format. Klicka på titeln på det webbinar du vill titta på och skriv sedan in det lösenord du fått av oss.

Om du saknar lösenord eller har andra frågor, vänligen kontakta info.se@formpipe.com.

Meetings & Meetings Plus

Nyheter i Meetings Plus 5.0 av Marte Sandvik

Votering via Meetings Plus app av Marte Sandvik, 2017-06-30

Nyheter i Meetings Plus 4.0 av Marte Sandvik, 2017-06-30

Meetings & Meetings Plus av Mårten Alvring, 2017-02-28

Meetings Plus av Mårten Alvring, 2016-10-27

Long-Term Archive

Att införa e-arkiv av Joar Palm och Elias Caselunghe, 2016-10-04

Quality Control

Quality Control – Datakvalitet med medarbetaren i fokus
av Jan Andersson och Simon Gozzi, 2018-10-23

Quality Control – Registerutdrag och jakten på en nål i en höstack
av Simon Gozzi, 2018-10-30

Quality Control – Teknik & administration
av Jan Andersson, 2018-11-06

Platina

Arkivexport för Platina av Maria Törnquist Jonsson, 2019-05-23

Platina 10 av Mårten Alvring, 2018-11-22

Office Add-in för Platina av Sofia Cederlund, 2018-11-21

Nyheter i Platina 7.0 av Pernilla Norlund, 2017-05-11

Nyheter i Platina 6.5 av Pernilla Norlund, 2016-11-09

Arkivmoduler för Platina av Marte Sandvik, 2016-09-13

Nyheter i Platina 6.4 av Pernilla Norlund, 2016-05-12

Nyheter i Platina 6.3 av Pernilla Norlund, 2015-11-16

Document Converter för Platina av Pernilla Norlund, 2015-11-11

Platina Sökmappar av Jonatan Thorstensson, 2015-10-22

Nyheter i Platina 6.2 av Pernilla Norlund, 2015-04-28

Platina QMS

Electronic document management for managing SOPs av Jonas Rydin, 2014-02-25

Portal

Portal Bas och Mina Sidor av Jan Andersson, 2017-06-14

Portal Bas för W3D3 av Jan Andersson, 2016-05-10

Samarbetsportal för Platina av Jan Andersson, 2016-04-12

W3D3

Document Converter för W3D3 av Henrik Steensland, 2017-11-30

Gallring i W3D3 av Henrik Steensland, 2017-06-08

Nyheter i W3D3 av Henrik Steensland, 2017-05-12

Nyheter i W3D3 av Henrik Steensland, 2016-12-12

Nyheter i W3D3 av Nils Lönn, 2016-05-30

Nämndadministration i W3D3 av Joakim Petersson, 2016-02-23

Nyheter i W3D3 2015 R2 av Henrik Steensland, 2015-11-19

Document Converter för W3D3 av Henrik Steensland, 2015-11-04