Norska n3 pharma väljer FormPipe Life Science för avancerad/regulatorisk dokumenthantering. Affären blir den första internationella för FormPipe Software inom segmentet Life Science. Affären är uppbyggd i olika steg och initialt har n3 pharma investerat i en begränsad licens.

Att n3 pharma väljer FormPipe Life Science indikerar att FormPipe Software är internationellt konkurrenskraftig inom dokument- och ärendehantering mot den hårt regelstyrda Life Science industrin och inger en trygghet i vår fortsatta satsning mot segmentet.
 
”Potentialen och vår konkurrenskraft inom segmentet Life Science gör att vi med stor tillförsikt ser fram emot 2012”, säger Christian Sundin VD FormPipe Software.