Den danska kommunen Furesø har skrivit avtal med Formpipe gällande ECM-produkten Acadre som tjänst, det totala ordervärdet uppgår till 3,6 Mkr och intäkterna periodiseras över avtalsperioden om fyra år.

– Vi är glada över att ytterligare en dansk kommun väljer Formpipe. Det här är den andra danska kommunaffären på kort tid och vi ser dessa som en första indikation på att danska kommuner går ifrån trenden att utveckla egna lösningar, till förmån för mer kostnadseffektiva standardprodukter som utvecklas och vidareutvecklas av professionella programvarubolag, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Avtalet mellan Formpipe och Furesø bygger på SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice) och vid utvärderingen blev Formpipes produkt Acadre vald på grund av den bästa kombinationen av pris och en stabil och funktionsrik standardprodukt.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85