Den danska kommunen Hillerød har skrivit avtal med Formpipe gällande ECM-produkten Acadre som molntjänst, det totala ordervärdet uppgår till 4,4 Mkr och intäkterna periodiseras över avtalsperioden om fyra år.

– Vi ser detta som en första indikation på att danska kommuner går ifrån trenden att utveckla egna lösningar, med stigande konsultkostnader som följd, till mer kostnadseffektiva standardprodukter som utvecklas och vidareutvecklas av professionella programvarubolag, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Avtalet mellan Formpipe och Hillerød bygger på SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice) och vid utvärderingen blev Formpipes produkt Acadre vald på grund av den bästa kombinationen av pris, en stabil och funktionsrik standardprodukt och möjligheten att stödja kommunens målsättning att automatisera medborgardialogen och effektivisera interna processer, också för mobila lösningar.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85