Formpipe får order avseende Long-Term Archive från Örebro kommun, avtalet gäller för en period om tre år, med möjlighet till förlängning upp till åtta år.

– Det är glädjande att ytterligare en av Sveriges större kommuner väljer Formpipe. Vår arkivprodukt, Long-Term Archive, har blivit ledande på kommunmarknaden, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Örebro kommun sökte ett e-arkivsystem för att kunna hantera, lagra och återsöka de hundratusentals elektroniska handlingar som årligen levereras för slutarkivering.