Formpipe får order avseende Long-Term Archive som tjänst från Sundsvalls kommun, avtalet gäller för en period om fyra år med option på förlängning om ytterligare fyra år.

Sundsvalls kommun avser att utveckla digitaliseringen och införa ett koncerngemensamt e-arkiv som omfattar samtliga förvaltingar och kommunala bolag. E-arkivet ska fungera som en slutförvaring och därmed tillgängliggöra informationen för såväl medarbetare som medborgare på ett enkelt och funktionellt sätt.

Sundsvall gjorde ett avrop via SKL:s ramavtal för e-arkiv. Drygt 500 organisationer från kommuner, landsting och regioner har möjlighet att avropa Long-Term Archive by Formpipe från detta ramavtal.