Ytterligare två lärosäten, Högskolan väst och Linnéuniversitetet väljer Portal bas för W3D3 för en effektiv administration och publicering av e-tjänster. De kan därmed på ett enkelt sätt öka tillgängligheten och servicenivån för sina intressenter. Portal Bas är ett verktyg där kunder på egen hand kan publicera plattformsoberoende tjänster som är fullt integrerade mot Formpipes standardprodukter för dokument- och ärendehantering.