Formpipe listas av analys- och rådgivningsföretaget Gartner som leverantör i deras 'Market Guide for File Analysis Software'.

Gartner uppskattar att det finns minst 200 leverantörer på File Analysis (FA)-marknaden. De 22 som nämns i denna guide är de som närmast matchar funktioner som anses vara kritiska för FA-verktyg. Dessa 22 har också en offentligt tillgänglig produkt som används i kundernas produktionsmiljöer. Formpipe är den enda europeiska leverantören som nämns i rapporten, de övriga är från Nordamerika.

– Våra kunder började göra investeringar i datakvalitet under 2017 för att exempelvis kunna efterleva EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) gällande skydd av personuppgifter. Här ser vi att vår nya produkt, Quality Control, har ytterligare potential framöver, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Programvara för filanalys skannar, mappar upp och hanterar ostrukturerad data. Därmed kan företag och organisationer effektivisera sin verksamhet, minska risker och sänka kostnader för datahantering. FA-produkter spårar både omfattningen av och kvaliteten på sin data, samt risker och möjligheter som är förknippade med den ständigt ökande mängden ostrukturerade data som finns exempelvis på:

  • Filservrar
  • ECM-system och Microsoft Sharepoint
  • E-postservrar
  • Logfiler

Om ni har ett konto hos Gartner kan ni hämta hem Market Guide for File Analysis Software för mer information.

För ytterligare information

Vill ni veta mer om hur Gartner gjorde bedömningen av leverantörer, kontakta oss gärna på info.se@formpipe.com, eller ring 08-555 290 60, så berättar vi mer.