Nationalmuseum har upphandlat ECM-produkten W3D3 by Formpipe som tjänst. Avtalet gäller för två år med möjlighet till förlängning om ytterligare två år.

Anbudet med W3D3 bedömdes i utvärderingen som det ekonomiskt mest fördelaktiga.

– Vi är ledande leverantör gällande dokument- och ärendehantering för offentlig sektor och vi är mycket glada för att Nationalmuseum har skrivit avtal gällande Formpipes produkt. Vi har utvecklat väl lämpade standardprodukter och i upphandlingen får vi högsta resultat gällande användarvänlighet, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Nationalmuseum sökte ett diarie- och ärendehanteringssystem av standardtyp, som tjänst, för organisationen. Systemet förväntas medverka till en mer ändamålsenlig och säker hantering av den ärendebaserade dokumentationen.

Upphandlingen är ett avrop från Statens inköpscentrals ramavtal ”Programvaror och tjänster 2014” via Formpipes partner HiQ.