Formpipe har tecknat ramavtal avtal med SKL Kommentus gällande produkter och tjänster för e-arkiv. Ramavtalet löper över två år med möjlighet till förlängning om ytterligare två år.

Över 950 organisationer från kommuner, landsting, regioner och deras bolag kan avropa produkter och tjänster för e-arkiv från avtalet.

– Att vi finns med som leverantör på avtalet är förstås en kvalitetsstämpel för vår produkt Long-Term Archive. Vi strävar efter att fortsatt vara ledande inom e-arkivområdet och att erbjuda den bästa lösningen för våra kunder, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

– Vi är mycket glada över att äntligen kunna erbjuda kommuner och regioner, med flera, ett nytt ramavtal för e-Arkiv och vi är extra nöjda med den kompetens och erfarenhet de tilldelade leverantörerna besitter, säger Tommy Bengtsson, avtalsansvarig för digitala tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral.

SKL Kommentus ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt en majoritet av Sveriges kommuner. Inom inköpsområdet driver Kommentus en nationell inköpscentral, som tar fram och förvaltar en bred portfölj av ramavtal. Syftet är att förenkla försörjningen till offentlig sektor av varor och tjänster.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85