Välkommen till en tvådagarskurs för er som ska ansvara för att administrera W3D3 och bistå användargrupperna. 3–4 maj i Stockholm eller Borlänge.

Anmälan

Anmälan och mer info hittar ni här >>

Kursen riktar sig till er som ska ansvara för att administrera W3D3 och bistå användargrupperna med olika önskemål gällande systemet. Det kan vara en person som inom förvaltningen/myndigheten/organisationen arbetar i en roll som förenar det tekniska med det verksamhetsnära, såsom t.ex. IT-samordnare eller systemansvarig. Ofta kan dock registrator/huvudregistrator också ha denna roll.

Utbildningsmål

Utbildningen ska ge en grundläggande förståelse om systemet för att möjliggöra en bra administration i samråd med de olika användargrupperna. Utbildningen ger kunskap om att kunna sköta den löpande administration som hör till rollen som administrator och huvudregistrator i Formpipe W3D3. Detta innebär att deltagarna kommer att kunna registrera och administrera nya användare, serier och e-postmallar (svarsmallar), kampanjer mm.

Deltagarna kommer också att kunna administrera klassificeringar såsom diariebeteckning, status, handläggare och handläggargrupper mm samt den hierarkiska processorienterade klassificeringen via ärendetyp/handlingstyp.

Deltagarna kommer även att kunna göra sökningar via sökbyggaren och spara sökningar för eget eller publikt bruk. Under utbildningsdagarna kommer deltagarna få lära sig hur man skapar/hanterar formulärfält (lägga till extrafält) samt få kännedom om arbetsflöden och CMS-funktionen.

Allmänt

Kursen genomförs under två dagar, mellan 09.00-16.00,  i lokaler på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm. Utbildningsmaterial till deltagarna ingår.