Välkommen till en heldagskurs för er som ska registrera ärenden i W3D3, onsdagen den 8 mars 2017 i Stockholm eller i Borlänge.

Anmälan

Anmälan och mer information hittar du här >>

Utbildningsmål

Deltagarna ska efter kursen känna till W3D3s grundläggande uppbyggnad, kunna sköta den löpande postöppningen/-sorteringen, registreringen och ärendetilldelningen i Formpipe W3D3 samt känna till hur sekretess och PUL hanteras i systemet.

Ni ska kunna hantera dokument och bifoga filer/dokument till ärenden, lägga bevakningar och aviseringar samt söka fram information och ta ut rapporter.

Ni ska kunna administrera enkla klassificeringar, såsom diariebeteckning, status mm samt handläggare och handläggargrupper.

Målgrupp

Ni som ansvarar för att registrering och diarieföring av ärenden och handlingar sker på förvaltningen/myndigheten/organisationen i ärendehanteringssystemet Formpipe W3D3. Utbildningen lämpar sig såväl för nya användare som för dem som redan arbetar i Formpipe W3D3.

Allmänt

Kursen genomförs under en heldag, mellan 09.00-16.00 i Lexicons lokaler i World Trade Center, på Klarabergsviadukten 70 i Stockholm (gångavstånd från Centralstationen). Utbildningsmaterial till deltagarna ingår.