Formpipe ska utveckla programvaror för att skapa unika affärsvärden till företag och organisationer som anser informationshantering vara en affärskritisk process.

Strategiska mål

Formpipes strategi är att utveckla högkvalitativa ECM-lösningar till organisationer som ställer höga krav på informationshantering. Formpipe har som mål att växa både organiskt inom utvalda branscher och via strategiska förvärv som stärker vårt erbjudande inom ECM-området.

Affärsmodell

Formpipe utvecklar och tillhandahåller programvaror för effektiv informationshantering. Fokus ligger på ECM-lösningar för dokument- och ärendehantering, workflow/automatisering, e-arkivering, kvalitetshantering och in- och utdatahantering. Genom hög produktkvalitet och framåtriktad branschkännedom genereras kostnads- och effektivitetsvinster åt Formpipes kunder. Formpipe implementerar sina programvaror via certifierade partners och via bolagets leveransorganisation. Leveransen sker antingen som molntjänst, hostinglösning eller installation på plats hos kunden. Modellen bidrar till en väl avvägd leveranskapacitet och ständigt förbättrad branschkunskap.