2014

Formpipe förvärvar brittiska GXP Limited (”GXPi”), en etablerad leverantör av compliance-lösningar för Life Science-branschen, med kunder och verksamhet i både Europa och USA.

2013

Formpipe förvärvar Lemoon, en produkt för publicering, mobilitet och e-tjänster. Formpipe får även en ny koncerngemensam grafisk identitet samtidigt som det danska dotterbolaget Traen byter namn till Formpipe.

2012

Formpipe förvärvar Danska Traen A/S och blir den ledande Nordiska leverantören av ECM-lösningar. Förvärvet ger Formpipe en mycket stark ställning både på den danska och svenska offentliga sektorn med lösningar för dokument- och ärendehantering.

2010

Genombrottsorder i Life Science. Formpipe Software noteras på Nasdaq OMX Stockholm den 19 januari 2010.

2008

Formpipe förvärvar EBI Systems. Förvärvet innebär att Formpipe får tillgång till partnernätverk, affärsrelationer och kundavtal för den mycket konkurrenskraftiga ECM-produkten som idag presenteras som Platina by Formpipe.

2007

Formpipe förvärvar det danska programvarubolaget EFS Technology A/S, ett bolag med en stark position på marknaden för Input/Output Management och ett brett internationellt partnernätverk.

2006

ALP Data förvärvas, vilket stärker Formpipes position som Sveriges ledande leverantör inom ECM.

2005

Verksamheten i Formpipe AB flyttas över i Formpipe Software AB vars aktie sedan noteras på Nya Marknaden (Nasdaq OMX First North).

2005

ECM-produkten W3D3 by Formpipe får i konkurrens med cirka 60 andra sökande leverantörer högsta poäng i Statskontorets ramavtalsupphandling ”Informationsförsörjning 2005” inom områdena ärendehantering, workflow, dokumenthantering och e-arkivering.

2005

Formpipe förvärvar Digital Diary; ett ledande bolag inom utveckling och försäljning av dokument- och ärendehanteringssystem.

2004

Sign On delar ut affärsområdet Formpipe till sina aktieägare.

1998

En pilotinstallation av FormPipe installeras på Stadsbyggnadskontoret.

1997

Utvecklingen av systemplattformen FormPipe påbörjas av Sign On.